Prekidač za jastuke poluprikolice

Prekidač za jastuke poluprikolice 789 118
 Back to: MEILLER Rezervni delovi

(kada se koristi i za asfalt). 

Prikolice koje imaju vazdušno ugibljenje imaju ugrađen ovaj prekidač kako bi u trenutku kipovanja imali savršen rezultat nanošenja asfalta i ravnanja sa finišerom.

Šifra: 789 118

U cilju identifikovnja potrebnog rezervnog dela, neophodno je poslati fotografiju pločice sa samog kiperskog sanduka, kako bismo u skladu sa serijskim brojem utvrdili odgovarajući rezervni deo.