Klasične Optimal lopatice za drvo od Optimal 350 do Optimal 2500 karakteriše konkavni oblik njihovih sečiva.

Oblik korenske kugle odgovara prirodnom korenovom sistemu i na taj način podstiče ponovni rast nakon presađivanja.

Ovakav vid lopatica značajno utiče na povećanje uspešnosti prilikom presađivanja drveća i olakšava sam proces prilagođavanja drveća na novu sredinu.

Ovaj uređaj je pogodan za presađivanje visokog i zahtevnog drveća.

Optimal C-linija