Tehnika Hidraulike st je preduzeće koje je osnovano 1992. godine u Trsteniku i počinje svoj rad koncentrišući se na remont hidrauličkih i pneumatskhih uređaja, mašinsku obradu i projektovanje različitih hidrauličnih sistema. Vremenom preduzeće počinje da opslužuje sve veći i veći deo tražišta, čime dolazi do potrebe uže specijalizacije i orijentisanosti na specifični segment hidraulike - hidrauličke dizalice i platforme, i ostala sredstva mehanizacije. Prateći razvoj tršišta i potrebe klijenata, Tehnika hidraulike st se 2002 godine premešta iz Trstenika u Beograd.

Tehnika Hidraulike st konstantno unapređuje svoje poslovanje. Pogledajte koje standarde ispunjavamo.

ISO standardi dolaze do izražaja jer kupci sadašnjice, ne samo da očekuju kvalitetan proizvod, već zahtevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili pruži kvalitetnu uslugu.

Dugoročno poslovno opredeljenje Tehnika Hidraulike st.

Naša misija,vizija i ciljevi čine sastavni deo poslovne strategije kao i brend strategije.

Na osnovu  Zakona o obligacionim odnosima,  ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020),  Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) dana  01.07.2020. godine od strane Tehnika hidraulike d.o.o utvrđuju se