Meiller povratni filter ulja glavnog rezervoara

Meiller povratni filter ulja glavnog rezervoara 712 170
 Back to: MEILLER Rezervni delovi

Povratni filter ulja glavnog Meiller rezervoara.

U zavisnosti od tipa i vrste Meiller proizvoda (trostrani kiperski sanduk, kada sa zadnjim kipovanjem, različite vrste kada po obliku i zapremini, prikolice, poluprikolice, navlakači sanduka i podizači kontejnera)  pronalazi se odgovarajući filter.

Šifra: 712 170

U cilju identifikovnja potrebnog rezervnog dela, neophodno je poslati fotografiju pločice sa samog kiperskog sanduka, kako bismo u skladu sa serijskim brojem utvrdili odgovarajući rezervni deo.