Hidraulična brza spojnica Meiller

Hidraulična brza spojnica Meiller 705 227
 Back to: MEILLER Rezervni delovi

Muška spojnica par sa ženskom 705 237 za kiperske sanduke (kade)

U zavisnosti od potreba ove spojnice mogu biti isporučene u paru (muška i ženska) ili pojedinačno.

Uz njih možete poručiti i odgovarajuće zaštitne kape.

Šifra: 705 227

U cilju identifikovnja potrebnog rezervnog dela, neophodno je poslati fotografiju pločice sa samog kiperskog sanduka, kako bismo u skladu sa serijskim brojem utvrdili odgovarajući rezervni deo.