Meiller povratni filter ulja glavnog rezervoara 712 170

Povratni filter ulja glavnog Meiller rezervoara.
 Back to: MEILLER Rezervni delovi

U zavisnosti od tipa i vrste Meiller proizvoda (trostrani kiperski sanduk, kada sa zadnjim kipovanjem, različite vrste kada po obliku i zapremini, prikolice, poluprikolice, navlakači sanduka i podizači kontejnera)  pronalazi se odgovarajući filter.