Pogledajte naš katalog različitih hidrauličnih platformi za rad na visini koje se instaliraju na kamione, artikulisane platforme, teleskopske platforme.

Izbor proizvoda je pogodan za sve moguće potrebe: moguće je izabrati platforme idealne za održavanje javne rasvete, postavljanje reklama na visini, kompanijama za čišćenje na visini, postavljanje novogodišnje rasvete, i kompanijama koje iznajmljuju platforme za rad na visini.

Platforme u našoj ponudi mogu da dostignu visinu od 10 do 40 metara, i mogu da podignu od 1 do 16 tona tereta.

Moguća je instalacija različite specijalne opreme na platforme u zavisnosti od potreba i namene, kao što su dodaci za vojsku, vatrogasce, rad na snegu i planini, itd.

Platforme za rad na visini