Dugoročno poslovno opredeljenje Tehnika Hidraulike st.

Naša misija,vizija i ciljevi čine sastavni deo poslovne strategije kao i brend strategije.

Misija- kontinuirano i kvalitetno obavljanje svojih aktivnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatljiv način,u što kraćem vremenskom periodu uz uvažavanje zahteva i želja naših klijenata , poštovanje principa održivog razvoja,stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i korisnika usluga.

Misija ,,Tehnike hidraulike st“ predstvalja mapu puta ka ostvarivanju naše vizije.

Naša misija je da ponudimo našim klijentima proizvode i usluge koji su pre svega pouzdani i efikasni, a koji mogu da doprinesu daljem unapređenju poslovanja naših klijenata.

Vizija – Svet u kome rukovanje teretom ne predstavlja samo dizanje i pomeranje.

Naša vizija je da omogućimo korišćenje punog potencijala rukovanja teretom kao važnog činioca indistrujske produktivnosti.

Strateški ciljevi ,,Tehnike hidraulike st “ su zadovoljstvo klijenata, stalno usavršavanje i kontinuirani rast i razvoj na tržištu.

Temelj našeg poslovanja čine:

  • originalnost
  • efikasnost
  • inovativnost
  • poverenje