Tehnika Hidraulike st je preduzeće koje je osnovano 1992. godine u Trsteniku i počinje svoj rad koncentrišući se na remont hidrauličkih i pneumatskhih uređaja, mašinsku obradu i projektovanje različitih hidrauličnih sistema. Vremenom preduzeće počinje da opslužuje sve veći i veći deo tražišta, čime dolazi do potrebe uže specijalizacije i orijentisanosti na specifični segment hidraulike - hidrauličke dizalice i platforme, i ostala sredstva mehanizacije. Prateći razvoj tršišta i potrebe klijenata, Tehnika hidraulike st se 2002 godine premešta iz Trstenika u Beograd.

Od 2002. godine preduzeće uspešno posluje u Beogradu u sopstvenom proizvodnom objektu površine cca 450 kvadrata, lociranom na glavnom autoputu Beograd- Niš.

Tehnika hidraulike st (THST) je preduzeće koje se u osnovi bavi upravo hidrauličnim uređajima i sistemima, i finalnim proizvodima kod kojih je zastupljena hidraulika.

Među njima posebno mesto zauzimaju nadgradnje koje služe za podizanje tereta i ljudi na visinu kao što su kamionske dizalice, šumske dizalice i hidraulične podizne platforme.

Važan segment u programu predstavljaju takođe kiper sanduci, kiper prikolice, podizači kontejnera kao I dodatna hidraulična oprema.

Okosnicu našeg programa čine svetski poznati proizvođači sa kojima THST ima poslovni odnos i to:

  • HIAB - Švedski proizvođač kamionskih dizalica,
  • MEILLER - Nemački proizvođač kipera.

U okviru poslovnog programa kompanije se nalazi i izrada hidrauličnih cevi visokog pritiska. Naime, preduzeće ima potpisan ugovor sa domaćim proizvođačem creva FADIP, i u skladu sa time se bavi prodajom FADIP-ovih proizvoda.

THST se pozicionira visoko na tršištu, dobijajući epitete preduzeća visoke ekspertize, efikasnosti i efektivnosti, oznake preduzeća od poverenja prepoznatljivog u sektoru hidraulike.